Właściwości

Gęstość 1,518 g / cm3
Rozpuszczalność Acetonitryl, Chloroform, dichlorometan, octan etylu, temperatura topnienia
Wzór C9H8BrClO Temperatura wrzenia 295°C przy 760 mmHg
Masa cząsteczkowa 247.52
Temperatura zapłonu 132.2°C
Wygląd: Kolor żółty do brązowy, oleisty płyn.

Opis

Aplikacje
Używany jako ważny półprodukt surowca i półproduktu stosowany w dziedzinie chemii agrochemicznej, farmaceutycznej i barwnikowej syntezy organicznej.
Uwagi
Zamrażać. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od utleniacza.